Dziś maturzyści mogą wybrać dla siebie określone przedmioty dodatkowe na maturze. To dobre rozwiązanie wówczas, jeśli chodzi o dostanie się na wyśniony profil studiów. Gros uczelni zrezygnowała z własnych egzaminów, opierając się na efektach matur, które zezwalają na wytypowanie najlepszych pretendentów. Dlatego powinno się o tym zachowywać pamięć w klasie maturalnej, jeśli wybiera się poszczególne przedmioty na maturę oraz trzeba owszem zdać egzaminy jak najporządniej, zarówno jeśli są to prace..